Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Statements bezoek Koningin Máxima aan CoE Applied AI

15 nov 2023 10:00 | Applied Artificial Intelligence

Hoe kunnen we Artificial Intelligence (AI) zo inzetten dat het de maatschappij ondersteunt? Koningin Máxima ging hierover op 5 oktober 2023 in gesprek met lectoren, onderzoekers en studenten bij het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence op de Hogeschool van Amsterdam.

Ook sprak de koningin over de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie met sleutelfiguren uit de overheid, zorg en het onderwijs. De opbrengst van de gesprekken van de deelnemers met de koningin kunnen worden samengevat in zeven thema’s:

  1. Sociale impact van AI
  2. AI en ethiek
  3. AI en wetgeving
  4. AI verantwoord toepassen
  5. Experimentele ruimte
  6. AI en arbeid
  7. Kansen voor Nederland

Deze thema's zijn uitgewerkt in onderstaand document.