Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

ChatGPT: een kans of risico voor ons onderwijs?

25 jan 2023 10:00 | Applied Artificial Intelligence

Technologieën als ChatGPT beïnvloeden ons onderwijs steeds meer. Zien we deze ontwikkelingen als een kans en mogelijkheid om te innoveren? Of zijn dergelijke tools vooral een risico of bedreiging?

Tijdens de kennissessie over ChatGPT konden de deelnemers - in de zaal én online - laten weten hoe zij over ChatGPT denken. De sessie werd georganiseerd door het HvA Centre of Expertis Applied AI en vond plaats op dinsdag 24 januari 2023. De sessie terugkijken? Dat kan via de button hieronder.

Benieuwd welk gevoel er vooral op de Hogeschool van Amsterdam leeft? We sommen de belangrijkste kansen en risico's op die de deelnemers van de kennissessie zagen.

ChatGPT als kans

 • Tool die helpt bij brainstormen
 • Nieuw leermodel
 • Ondersteuning om efficiënt te werken
 • Verbetering van de taalkwaliteit
 • Kunnen leren van fouten
 • Door ChatGPT voor andere taken te gebruiken, blijft er meer tijd over voor persoonlijke begeleiding
 • Studenten leren kritisch te denken
 • Chatbot als assistent
 • Meer onderwijs op maat
 • Oplossend vermogen

Volgens een docent van een lerarenopleiding is ChatGPT een kans, omdat we een nieuwe manier van denken aan (kunnen) leren. Een docent van de Faculteit Business en Economie denkt dat ChatGPT nieuwe frameworks en structuren biedt, die zowel studenten als docenten uitdagen. We worden geprikkeld om kritisch na te denken in plaats van gedachteloos teksten te produceren. Een docent van de TU Delft zegt 'nog nooit een programma te hebben gezien dat zo goed teksten genereert. Alsof je met een mens spreekt!'

Een docent van de Faculteit Gezondheid tempert dit enthousiasme deels: 'Het is een kans. Deze ontwikkelingen kunnen, mits goed toegepast, van waarde zijn. Daarom moeten wij onszelf en onze studenten leren om hiermee verantwoord om te gaan. Daarnaast dwingt het ons om als docent anders te kijken naar verslagen. Als ChatGPT deze verslagen voor een groot deel kan maken, dan zullen we die verslagen niet zozeer meer moeten gaan nakijken maar bv een betekenisvolle dialoog met de student aangaan! Het verslag is niet meer leidend, maar de kennis over het onderwerp.'

ChatGPT als risico

 • ChatGPT stopt innovatie en creatief denken
 • Toename van desinformatie
 • Je raakt snel afhankelijk van het systeem
 • De schrijfvaardigheid verslechtert
 • Grotere kans op plagiaat/fraude
 • Je weet niet waar de informatie vandaan komt
 • Grotere kans dat het auteursrecht wordt geschonden
 • Tools als ChatGPT maken je lui
 • Toetsing voor taalvaardigheid moet anders
 • Wat de student inlevert, is niet te vertrouwen

Een docent van een ICT-opleiding is daarnaast bang dat de komst van ChatGPT tot een hogere werkdruk bij docenten leidt; zij moeten immers meer tijd besteden aan het grondig lezen van teksten en detecteren of ChatGPT in het spel is. Meerdere docenten noemen het taalgevoel van studenten als risico: dit zal door ChatGPT alleen maar meer afnemen. Een docent van de Faculteit Sport, Beweging en Voeding noemt ChatGPT 'eng'. 'Het is wel van Elon Musk hè…niet echt het toonbeeld van moraliteit en redelijkheid.'

Standpunt HvA

Inmiddels heeft de Hogeschool van Amsterdam een standpunt ingenomen over ChatGPT en soortgelijke technologieën. 'We gaan tools als ChatGPT op een doordachte manier een plek geven, met aandacht voor de kansen en de risico’s die eraan vast zitten. En we gaan vooral van en met elkaar leren hoe we ChatGPT kunnen en willen inzetten in de HvA.'

Daarin biedt het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE AAI) van de HvA ondersteuning. Binnenkort gaat het CoE AAI alle faculteiten kennis en ondersteuning bieden in het omgaan met ChatGPT in het onderwijs. Daarbij is vooral aandacht voor vragen die leven binnen opleidingen. Ook wordt nauw samengewerkt met de bestaande ondersteunings- en professionaliseringsteams.

Wat je kunt verwachten zijn onder meer kennissessies, informatieclips, een helpdesk en begeleide experimenten, allemaal gericht op het verantwoord toepassen van ChatGPT in de HvA.

Heb je vragen, behoeften of goede ideeën over ChatGPT en soortgelijke technologieën? Of ben je zelf met AI-toepassingen bezig in je eigen onderwijs? Neem dan contact op met het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence via appliedai@hva.nl o.v.v. ChatGPT.