Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Hogescholen ontvangen financiering voor learning communities AI

23 jun 2022 12:00 | Applied Artificial Intelligence

Zes hogescholen gaan van start met learning communities rondom Artificiële Intelligentie (AI), in het Pilotprogramma Applied AI Learning communities.

Hierin werken onderzoekers, professionals, docenten en studenten nauw samen om studenten en werknemers op te leiden door gezamenlijk nieuwe AI-toepassingen praktisch bruikbaar te maken.

Het Responsible AI Lab van het Centre of Expertise Applied AI ontvangt namens de Hogeschool van Amsterdam de financiering voor een learning community rondom het thema Publieke Diensten.

Pilotprogramma Learning communities rondom AI

AI als systeemtechnologie heeft grote impact op een breed veld van sectoren en de mensen die daarin werken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De markt vraagt om steeds nieuwe kennis en goed opgeleide mensen. De vraag naar AI-talent groeit zo snel dat de uitstroom uit het reguliere onderwijs dit tempo niet bij kan houden. Ook voor de reeds werkende professionals geldt dat de impact van AI het noodzakelijk maakt om fors en regelmatig bij te scholen.

De learning communities rondom AI richten zich op de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt, onderzoek en onderwijs. Het gezamenlijk aanpakken van toegepaste AI-use cases staat daarbij centraal, waarbij onderwijs, toegepast en praktijkgericht onderzoek hand-in-hand gaan. Zo worden innovatieve mkb-bedrijven en instellingen geholpen om gebruik te maken van AI.