Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

HvA, HR en HU bouwen aan hét centrum voor Responsible Applied AI

Samen met 24 partners uit de praktijk

4 nov 2021 12:00 | Applied Artificial Intelligence

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Rotterdam (HR) en Hogeschool Utrecht (HU) hebben een SPRONG-subsidie van Regieorgaan-SIA ontvangen, waarmee ze samen met 24 partners uit de praktijk een infrastructuur kunnen opbouwen voor een krachtige onderzoeksgroep. Een groep die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI.

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij (alle sectoren, beroepen en burgers). Hoewel AI nieuwe kansen biedt voor instellingen en (mkb-)bedrijven, zijn er tegelijkertijd veel vragen.

Zo is er vraag naar onderzoeksmethoden om de AI-technologie zinvol te kunnen implementeren in een specifieke context (neem retail en zorg), rekening houdend met de gebruiker en andere stakeholders. Daarnaast zijn er vragen over het ontwerpproces van AI-oplossingen: hoe kun je daarin rekening houden met ethische en maatschappelijke vraagstukken?

Methodologie voor Responsible Applied AI

Het huidig AI-onderzoek is veelal fundamenteel en gericht op de technologie. Daarmee voorziet het tot nu toe nauwelijks in antwoorden op bovengenoemde vragen. De drie hogescholen in de SPRONG-groep verrichten praktijkgericht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Met die onderzoekservaringen en -resultaten beoogt de SPRONG-groep een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Co-creatie in hybride leeromgevingen

Om deze methodologie te ontwikkelen, is kennisopbouw en -deling nodig die de hogescholen samen ontwikkelen met bedrijven en organisaties. Startpunt van het traject is de (door-)ontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden: retail, zakelijke dienstverlening en media. Daarin trekken AI-ontwikkelaars, probleemeigenaren, eindgebruikers, onderzoekers en studenten samen op.

Doel is om vanuit de leeromgeving praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn voor de toepassing van AI in de desbetreffende sector. Aan iedere leeromgeving zijn specifieke opleidingen van de deelnemende hogescholen en praktijkpartners verbonden die meedenken over het programma. Gedurende het SPRONG-programma wordt het aantal toepassingsgebieden uitgebreid en waar mogelijk nationaal opgeschaald.

Ondersteunende infrastructuur

Centraal wordt een ondersteunende infrastructuur doorontwikkeld met daarin: processen en voorzieningen voor data-management en strategisch personeelsmanagement, een IT-Infrastructuur, trainingen en een impact-model.

Consortium - naast de drie hogescholen:

Lokale en provinciale overheden en organisaties die het belang zien van het opzetten van een infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek naar Responsible Applied AI en financieel bijdragen. Daarnaast werken ze (deels) actief mee aan de ontwikkeling van een hybride leeromgeving als praktijk- en netwerkpartner.

Gemeenten

Provincies

Bedrijven/organisaties

Amsterdam

Utrecht

CGI

Rotterdam

Zuid-Holland

Media Perspectives

Cupola XS

Dragen actief bij aan het opzetten en ontwikkelen van de hybride leeromgevingen.

Hybride leeromgeving

Naam

Retail

ShoppingTomorrow

INretail

Retail Insiders

Thuiswinkel.org

Klantenservice Federatie

Zakelijke Dienstverlening

RedKIWI

BCP Software (CaseTalk)

Media

ANP

Koninklijke Bibliotheek

Instituut voor Beeld en Geluid

EMMA

Dragen actief bij aan het verbinden van nieuwe partijen en/of het verspreiden van opgedane kennis - door inzet van hun eigen platforms, kanalen en middelen - en organiseren van activiteiten.

Naam

Amsterdam Economic Board

Economic Board Zuid-Holland

Dutch Digital Agencies

IT Campus Rotterdam

TU Delft

Erasmus Centre for Data Analytics

IT Circle Nederland

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met en binnen de regionale AI Hubs, te weten: AI Technology for People (de Amsterdamse AI hub), AI hub Midden-Nederland en AI hub Zuid-Holland.