Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Kohnstammlezing door Femke Halsema nu beschikbaar!

21 mei 2019 19:31 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Afgelopen 29 maart heeft de Kohnstammlezing door Femke Halsema plaatsgevonden. De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding.

Veilige plek voor onveilige meningen

Hoe voeden wij onze kinderen op tot goede staatsburgers? Die vraag is natuurlijk van alle tijden; Plato stelde hem al. In deze lezing stelt Halsema burgerschap en onderwijs centraal. Hoe proberen wij tegenwoordig onze kinderen op te voeden en op te leiden tot onafhankelijk denkende volwassenen die over voldoende kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn voor een goed functionerende democratische rechtstaat? Welke ontwikkelingen in onderwijs en samenleving dragen daaraan bij en welke tendensen zien we die het ontwikkelen van burgerschap niet bevorderen. Ieder kind, waar zijn of haar wieg ook heeft gestaan, zou het beste uit zichzelf moeten kunnen halen. Welke verbeteringen zijn mogelijk?

Wilt u de Kohnstammlezing door Femke Halsema rustig teruglezen, dan kunt u de digitale versie van de Kohnstammlezing hieronder downloaden.

Mocht u de lezing gemist hebben, dan kunt u de lezing nu terugkijken.

Over Femke Halsema

Femke Halsema werd op 25 april 1966 geboren en groeide op in Enschede. Na een opleiding tot criminoloog bekleedde zij diverse posities in het openbaar bestuur, waaronder fractievoorzitter in de Tweede Kamer en politiek leider van GroenLinks. In 2011 verliet zij na twaalf jaar de landelijke politiek om meer praktisch bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sinds die tijd werkte zij als bestuurder in het bedrijfsleven, in de semipublieke sector en in de cultuursector. Ook publiceerde Halsema haar politieke memoires Pluche en schreef zij het essay Macht en verbeelding voor de Maand van de Filosofie. Op 12 juli 2018 werd Halsema benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Als burgemeester is zij onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid en handhaving in Amsterdam.