Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

The Self-Build Experience

27 mei 2020 10:25 | Urban Governance

Directeur Stan Majoor van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation heeft meegewerkt aan een interessante publicatie, The Self-Build Experience. Vanuit een breed internationaal vergelijkend perspectief, wordt in dit boek door bewoners geleide zelfbouw voor groepen met lage en middeninkomens in stedelijke gebieden bestudeerd.

Cases komen uit Zuid-Amerika, Europa en Afrika. Hoewel de sociale, geografisch economische en politieke condities tussen deze contexten grote verschillen laat zien, bestaat er steeds een spanning tussen formeel bestuur en zelfregulering bij de discussies over zelfbouw. Terwijl in snel ontwikkelende landen er behoefte bestaat zelfbouw - die noodzakelijk is in snelgroeiende steden als plek voor betaalbaar wonen - beter te reguleren ontstaat in de Nederlandse situatie bijvoorbeeld (cases in Almere komen aan bod) juist de behoefte om zelfbouw te gebruiken voor het dereguleren van de woningbouw en het meer ruimte geven aan individuele woonwensen.