Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HvA start onderzoek naar lokale samensturing

Huizen van de wijk: RAAK onderzoek Amsterdam, Den Haag, Rotterdam

5 feb 2019 11:40 | Urban Governance

Het voornemen is dat bewoners veel meer dan voorheen eigenaar worden van hun sociale en fysieke omgeving. Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De zoekende, improviserende, niet lineaire, horizontale processen van ‘samensturing’ om tot afspraken, besluiten en acties te komen, verhouden zich niet goed tot de verticale en rationele manier van optreden die overheid en organisaties vaak nog kenmerkt. Daarom heeft het HvA lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek het initiatief genomen om een onderzoek naar samensturing te starten.

Acht Huizen van de Wijk zullen worden onderzocht in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarbij zal de invloed van de lokale omgeving worden meegenomen als perspectief.

Partners zijn de lectoraten Dynamiek van de Stad (Hogeschool Inholland), Grootstedelijke Ontwikkeling (Haagse Hogeschool), Management van Cultuurverandering en Coördinatie grootstedelijke vraagstukken (Hogeschool van Amsterdam). Alle lectoraten zijn bij het Platform Stad & Wijk aangesloten. Regieorgaan SIA financiert dit onderzoek in het kader van de regeling RAAK-publiek.