Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Dit project is in september 2011 met een afsluitende training in Sarajevo door Rob van Pagee en Marc Räkers afgerond .

Voor de resultaten van het project klik hier .

Hoe verhouden sociale professionals, hun organisaties en hun opdrachtgevers zich tot families en andere groepen burgers die zelf beslissen hoe zij met hun sociale problemen omgaan? Hoe kan het social work ondersteunend aanwezig zijn zonder over te nemen en voor de cliënten te gaan denken? Instellingen en opleidingen social work uit Bosnië-Herzegovina en Nederland zoeken in een samenwerkingsproject naar antwoorden op deze vragen. De OVSE ondersteunt en faciliteert.

Rond het thema 'social conflict and reconstruction' organiseerde de Hogeschool van Amsterdam tijdens de Europese conferentie Social Work voorjaar 2009 in Dubrovnik een workshop. Op uitnodiging van onderzoeks- en ontwikkelinstituut De Karthuizer van de hogeschool namen vertegenwoordigers van social work instellingen uit zowel Sarajevo als Banja Luka aan de workshop deel. Ook van de universiteit van Sarajevo was een vertegenwoordiger aanwezig.

Bij de voorbereiding van de workshop bemiddelde de Missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Bosnie-Herzegovina vooral in het leggen van de juiste contacten. Ook stimuleerde de OVSE actief de betrokkenheid van instellingen voor social work van 'beide kanten' (de voormalige vijanden).

Duurzaam samenwerken De inzet van de initiatiefnemers van de workshop was dat de driedaagse ontmoeting in Dubrovnik het begin zou zijn van een meer duurzaam samenwerkingsprogramma tussen Bosnische en Nederlandse instellingen en opleidingen voor social work. Eigen Kracht-conferenties zouden mogelijk het centrale thema van de samenwerking kunnen zijn. Om deze reden was ook Rob van Pagée, directeur van de Nederlandse Eigen Kracht Centale, meegereisd naar Dubrovnik. In de context van de conferentie is erg veel tijd en energie besteed aan nader kennismaken en het uitwisselen van ideeën, opvattingen en ervaringen. Op de laatste dag van de conferentie kwamen de vertegenwoordigers uit Banja Luka en Sarajevo overeen dat zij interesse hadden in een gezamenlijk programma rond Eigen Kracht-conferenties.

Burgers beslissen zelf Tijdens de door de OVSE georganiseerde workshop introduceerden drie medewerkers van de Eigen Kracht Centrale en de Hogeschool van Amsterdam het concept van de Family Group Conference (FGC) aan vijfendertig social workers, wetenschappers en managers uit Banja Luka en Sarajevo. FGC is een oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland afkomstige benadering waarbij groepen burgers gezamenlijk beslissen hoe zij hun sociale problemen willen oplossen. Zij beslissen ook zelf over de rol die zij hulp- en dienstverleners hierbij willen geven. Het nemen van de beslissingen gebeurt tijdens een -door een onafhankelijke coördinator goed voorbereide- besloten conferentie waarin de capaciteiten en mogelijkheden van de betrokkenen uit de families en verdere sociale netwerken met elkaar verbonden worden. De aanwezigen leggen samen in een plan vast hoe zij de specifieke sociale problemen, zo nodig in samenwerking met professionele hulp- en dienstverleners, gaan aanpakken. De conferenties worden voorbereid en georganiseerd door getrainde burgers (coördinatoren): dit zijn geen professionele social workers.

De workshop bood de deelnemers uit Bosnië-Herzegovina ruim de gelegenheid om FGC en de onderliggende principes tegen het licht van hun dagelijkse praktijk te houden. Daaruit trokken de social workers uit zowel Banja Luka als Sarajevo de conclusie dat FGC ook voor de kwetsbare burgers waarmee zij te maken hebben een geschikte benadering zou kunnen zijn. Vooral het op deze wijze beter delen van verantwoordelijkheden tussen formele en informele krachten werd als een belangrijke kans gezien. De deelnemers aan de workshop kozen er uiteindelijk gezamenlijk voor om een vervolgtraject met trainers van de Eigen Kracht Centrale en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam aan te willen gaan. Dit is uitgemond in een pilootproject FGC voor Bosnië-Herzegovina.

Gepubliceerd door  AKMI 14 augustus 2014

Project Info

Startdatum 17 mrt 2011

Contact

Marc Rakers