Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Roldynamiek binnen juridische professies

Lector Arnt Mein in een podcast van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid

26 nov 2021 13:00 | AKMI

Voor het nieuwe themanummer van het wetenschappelijk tijdschrift Recht der Werkelijkheid schreef lector Legal Management Arnt Mein een bijdrage en ging hij in een podcast in gesprek over de roldynamiek binnen juridische professies.

De klassieke juridische adviseursrol waarin de overheidsjurist met enige regelmaat aan de bel moet trekken omdat een besluit niet aan rechtmatigheidseisen voldoet, verschuift langzaam aan in de richting van een meer instrumentele rolinvulling, waarin de jurist dienstbaar is aan beleidsdoelen. De jurist wordt zo in plaats van ‘moeilijk doener’ veel meer een ‘mogelijk maker’.

Beter Bezwaarspel

in het gesprek plaatst Arnt Mein kritische vraagtekens bij deze rolverschuiving: een jurist moet wel degelijk in staat zijn om zijn/haar kritische stem krachtig te laten horen. Ook gaat hij in op het recent door het lectoraat ontwikkelde Beter Bezwaarspel dat is gemaakt om (bezwaar)juristen spelenderwijs te laten reflecteren op hun beroepshouding.

Beluister de aflevering hier:

Hosts: Nienke Doornbos & Danielle Chevalier Productie: Daniël van de Poppe

Podcasts Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is een podcast waarin onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk. In de podcasts komen onderzoekers aan het woord die een bijdrage hebben geschreven voor het tijdschrift Recht der Werkelijkheid van de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht. Het tijdschrift vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het gebied van de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie en rechtspsychologie.