Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Promotieonderzoek over mantelzorg

Renewed care responsibilities. About diversity and informal care

4 okt 2021 11:06 | AKMI

Afgelopen zomer zijn in het kader van het promotieonderzoek van Yvette Wittenberg twee nieuwe artikelen gepubliceerd. In het eerste artikel wordt een literatuurstudie beschreven over de vraag op welke manier intersectionaliteit wordt toegepast binnen onderzoek naar mantelzorg en wat daarvan de meerwaarde is. Het tweede artikel gaat over diversiteit in zorgopvattingen van burgers.

Vanuit intersectioneel perspectief is onderzocht hoe burgers denken over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen henzelf en overheden en in hoeverre burgers vinden dat het eigen sociale netwerk verantwoordelijk is voor het verlenen van zorg aan naasten. Meer info over het promotieonderzoek en links naar de artikelen vind je op onderstaande projectpagina.