Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein

Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op

2 sep 2021 00:00 | AKMI

Hoe kunnen we zorgen voor passende en blijvende oplossingen van juridische geschillen tussen burger en overheid in het sociaal domein? Of, beter nog, hoe zijn die geschillen zoveel mogelijk te voorkomen? In dit artikel doen wij verslag van een onderzoek naar veelbelovende werkwijzen in de gemeentelijke praktijk.

DOOR: Arnt Mein, Heinrich Winter, Bert Marseille, Fatima Aslimani, Marc Wever en Paulien de Winter