Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Toezicht in het sociaal domein: waar staan we?

18 aug 2021 00:00 | AKMI

Dit nummer van het Tijdschrift voor Toezicht staat in het teken van het toezicht in het sociaal domein. Het begrip sociaal domein wordt gebruikt om het geheel aan gemeentelijke werkzaamheden te omschrijven op het gebied van onder meer werk en inkomen, zorg en ondersteuning en jeugdhulp. Meer concreet gaat het dan om de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

Lector Legal Management Arnt Mein schreef voor dit nummer het artikel 'Toezicht in het sociaal domein: waar staan we?'.