Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Podcasts verwijsstroom huisartsen

26 mrt 2021 15:14

In Hoorn is het project 'verwijsstroom huisartsen' opgestart. Het doel hiervan is dat huisartsen beter samenwerken en vaker doorverwijzen naar het sociaal domein, in het bijzonder de wijkteams. Hierover heeft de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving in samenwerking met het Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken een aantal podcasts uitgebracht.

Podcast 1. Resultaat Gestuurd Werken in Grote Waal

Vanaf 2020 wordt er binnen West-Friesland gewerkt met het Resultaat Gestuurd Werken. Gezinnen stellen hierbij samen met het gezin een perspectiefplan op. Om hierin een verbinding met huisartsen te leggen is ZorgDomein in het leven geroepen. Huisartsen kunnen gezinnen en jeugdigen via ZorgDomein doorverwijzen naar 1.Hoorn.

Beluister hier de podcast.

Podcast 2. Samenwerking tussen POH jeugd en 1.Hoorn

In een eerder project is de samenwerking tussen de POH jeugd en 1.Hoorn opgestart. Binnen het huidige project wordt deze samenwerking verder vormgegeven en uitgewerkt. De eerste ervaringen zijn positief. Eén van de aandachtspunten is de doorverwijzing van de POH jeugd naar 1.Hoorn en hoe je gezamenlijk in een casus kan optrekken.

Beluister hier de podcast.