Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lector schrijft blog voor koepel adviesraden sociaal domein

Zelfhulp – de blinde vlek in het sociale domein?

25 jan 2021 13:41 | AKMI

Rick Kwekkeboom verwijst in deze blog naar een bundel die zij in 2014 samen met Jan Steyaert schreef over de rol van de (lokale) overheid bij het ondersteunen en faciliteren van zelfhulp. Deze bundel is nu weer, of nog steeds, actueel. Dankzij de ontwikkelingen die zich, o.a. door de corona crisis, op digitaal terrein voordoen, kan zelfhulp een goed alternatief zijn voor de professionele hulp en ondersteuning. Zij had in dit opzicht immers al een voordeel dat nu optimaal benut zou moeten worden.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun beleid in het sociale domein zo inrichten dat mensen grotendeels in hun eigen zorgbehoefte en die van hun medeburgers kunnen voorzien. Formele beleidssteun aan de zelfhulpbeweging zou daarom, gezien de bijdrage aan zelfredzaamheid, heel normaal moeten zijn. Dit is in veel landen om ons heen het geval.