Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Tool voor betere hulpverlening

Tool voor betere hulpverlening aan rechtszoekenden met meervoudige problemen

5 jan 2021 00:00 | AKMI

Mensen met een juridische hulpvraag hebben vaak meerdere problemen, bijvoorbeeld op het vlak van schulden, armoede en werkloosheid. Hun juridische vraag wordt meestal wel opgepakt, maar de onderliggende problemen blijven bestaan en leiden vaak tot nieuwe juridische kwesties. Hogeschool Utrecht gaat samen met Hogeschool van Amsterdam en juridische professionals een digitale tool ontwikkelen, die moet bijdragen aan passende hulp en duurzame oplossingen voor mensen met dit soort meervoudige problemen.