Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Subsidieaanvraag onderzoek Samen de goede zorg geven gehonoreerd

Beoordelingscommissie spreekt waardering uit voor experimentele karakter van deze studie

19 nov 2020 14:28 | AKMI

Lector Rick Kwekkeboom van Langdurige zorg en ondersteuning ontving deze week bericht van ZonMw over honorering van de aanvraag voor het project ‘(Leer) werkplaatsen 'Samen de goede zorg geven' - een onderzoeks- en ontwikkelproject in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking’.

Het betreft een driejarig onderzoek dat 15 december a.s. van start zal gaan. De beoordelingscommissie oordeelde dat de gekozen onderzoeksopzet, met zijn experimentele en innovatieve karakter, goed aansluit bij doelstellingen van de call en dat het consortium de praktijkkwestie en het belang voor de praktijk, cliënten, naasten en professionals duidelijk heeft beschreven. Lectoraat LZO is blij met de kans om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

In het consortium rond dit onderzoek zal het lectoraat samenwerken met opleidingen in het mbo, hbo en wo, met opleidingspraktijken en met vertegenwoordigers van cliënten en mantelzorgers. De commissie toonde zich positief over de intentie om vertegenwoordigers van cliënten en van naasten nauw te betrekken bij de projectgroep, waardoor samenwerking met cliënten, naasten, begeleiders en professionals in alle fasen van het onderzoek wordt gewaarborgd.