Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Expertiseplatform Community Organising opgericht

Toenemende aandacht voor SW als mensenrechten- en rechtvaardigheidsberoep

5 nov 2020 17:22 | AKMI

Maandag 26 oktober vond de eerste bijeenkomst van het expertiseplatform Community Organising plaats. In dit platform werkt een zestal werkveldpartners samen met docenten van de opleiding Social Work en onderzoekers van het AKMI aan de professionalisering van community organising in Amsterdam en daarbuiten.

Aanleiding is de toenemende aandacht voor sociaal werk als mensenrechten- en rechtvaardigheidsberoep, en het belang van voice van burgers in zowel lokale kwesties als rondom maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, stigmatisering en duurzaamheid. Naast professionalisering via intervisiebijeenkomsten, belichaamt het platform ook de versterking van de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onder meer het Kennisprogramma Sociale Agenda en de minor Community Organising en Human Rights. Naast opbouwwerkorganisatie Eigenwijks, zijn ook Doors2door (belangenbehartiger sekswerkers), De NoordAs (collectief tegen armoede), Stichting Move (kinderen en democratie), en ervaren opbouwwerkers als Daniël Gilthay Veth en Irma Vroegop lid van het platform.