Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat

16 nov 2020 14:26 | AKMI

Deze week verschijnt een nieuw Nederlands Vlaams boek over professionalisering van sociaal werk voor onderwijs en onderzoek. Marc Hoijtink, senior onderzoeker aan het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken en docent aan de master social work, zat in de redactie en schreef mee aan vier hoofdstukken.

Up-to-date boek over theorie, debat en praktijk

Op 19 november 2020, tijdens het congres De Agenda van het Sociaal Werk 2020, wordt het nieuwe boek ‘Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat’ gelanceerd en overhandigd aan Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap en Koen Hermans, Assistent Professor Social Work aan de KU Leuven, die beiden de Marie Kamphuis lezing verzorgen.

Het boek geeft een up-to-date overzicht van theorie, praktijk en debat over professionalisering van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen. De uitgave laat op systematische en toegankelijke wijze zien hoe professionalisering betekenis kan krijgen in de praktijk. Verschillende strategieën op individueel, team- en collectief niveau komen aan bod. Het nodigt (toekomstige) professionals uit kritisch na te denken over professionalisering in relatie tot sociaal werk en om zelf actief met professionalisering aan de slag te gaan.

Waarom is professionalisering van belang voor sociaal werk? Wat is professioneel kapitaal en welke benaderingen van professionalisering zijn er? Het beroep van sociaal werkers ontwikkelt zich continue. Zo wordt verwacht dat zij meer interdisciplinair samenwerken met andere professionals en aandacht hebben voor de digitalisering van de samenleving. Ook krijgen ze te maken met vrijwilligers en burgerinitiatieven. Deze ontwikkelingen zetten de vragen over professionalisering van het sociaal werk als beroep op scherp. Er is dan ook behoefte aan ankers die houvast bieden ten aanzien van het benaderen van professionalisering en nieuwe perspectieven die aanzetten tot reflectie op de beroepsuitoefening en de ontwikkeling van het beroep.

Toegankelijk en geschikt voor onderwijs

Het bevorderen van de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van het beroep is een kerntaak van het sociaal werk. Daarom is de uitgave Professionalisering van sociaal werk relevant voor zowel sociaal werkers in opleiding als in de praktijk. Daarnaast is de uitgave interessant voor beleidsmakers en onderzoekers. Specifiek voor de Nederlandse situatie geldt dat professionalisering en ontwikkeling van het beroep bouwstenen zijn uit de kennisbasis van de opleiding sociaal werk, voor zowel het profiel Jeugd, Zorg als Welzijn & Samenleving. Bij het boek hoort ook een website die onderwijs ondersteunt. Het boek is mede vanwege de toegankelijkheid uitermate geschikt voor het onderwijs.

Het boek is hier te bestellen.

21 experts uit Nederland en Vlaanderen

Aan het boek werkten 21 experts mee uit Nederland en Vlaanderen waaronder Marc Hoijtink, die in de redactie zat en meeschreef aan vier hoofdstukken en bevat een interview met Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam. Het boek verschijnt onder redactie van Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, en Lisbeth Verharen. Mariël van Pelt is senior adviseur bij Movisie en hoofddocent bij de Master Social Work aan de HAN University of Applied Sciences. Rudi Roose is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent. Hij verzorgde in 2019 de Marie Kamphuis lezing. Marc Hoijtink is socioloog en senior onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken en docent bij de Master Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij zat eerder ook in de redactie van het eerder verschenen boek bij Counthino De brede basis van sociaal werk. Grondslagen, Methoden en praktijken. Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur. Hij zat eveneens in de redactie van het eerder verschenen boek bij Couthino De brede basis van sociaal werk. Grondslagen, Methoden en pratijken. Lisbeth Verharen is lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de HAN University of Applied Sciences.

Vragen en correspondentie over het boek graag naar m.a.hoijtink@hva.nl