Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het verdriet van Amsterdam-Noord

Die rijken maken de buurt er niet beter op

16 nov 2020 00:00 | AKMI

In Trouw verscheen op 12 september een reportage over de tuindorpen in Amsterdam-Noord waarin een indringend beeld wordt geschetst van de ontwikkelingen op sociaal gebied. Sociologe Saskia Welschen onderzocht de gentrificatie in dit stadsdeel. Het interview met Saskia Welschen geeft, samen met de foto's van Willeke Duijvekam, scherp weer hoe de kloof tussen oude en nieuwe bewoners steeds groter wordt en de dorpse sfeer rap lijkt te verdwijnen. “Wat opvalt zijn de harde contrasten, dat maakt het stadsdeel zo interessant. Het heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt maar er blijven hardnekkige eilanden van armoede bestaan. Met name in de tuindorpen wonen veel mensen die net boven het minimum zitten, of eronder.”

Artikel over gentrificatie in arbeiderswijken Amsterdam-Noord

In 2019 verscheen een artikel in Beleid en Maatschappij 'Sociale Cohesie in gentrificerende arbeiderswijken van Amsterdam-Noord', geschreven door dr. Linda van de Kamp (afd. Sociologie UvA) en dr. Saskia Welschen (senioronderzoeker lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, HvA).