Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Twee nieuwe onderzoekers stellen zich voor

22 jun 2020 17:37 | AKMI

Sinds het voorjaar 2020 versterken Joni Haijen en Daniel Tempelman het team van Youth Spot.

Joni Haijen werkt sinds mei vier dagen per week voor het lectoraat Youth Spot. Joni studeerde Sociale Geografie en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar hart ligt bij het aankaarten van sociaal maatschappelijke uitdagingen en het ontwikkelen van methodieken. Met haar werk wil ze een brug slaan tussen de wereld van onderzoek, onderwijs en de praktijk. Om die verbinding te maken, is Joni binnen het lectoraat Youth Spot betrokken bij de Werkplaats Jongerenwerk, waarin ze samen met de praktijk en het onderwijs werkt aan de kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van de jongerenwerkpraktijk. Een belangrijke maatschappelijke uitdaging, want de jeugd is de toekomst van morgen! Bij deze groep plant je het zaadje tot verandering in de maatschappij. Haar motto is meraki: ‘doe de dingen met je hart en met je ziel, met liefde en creativiteit. Stop iets van jezelf in je werk’.

Daniel Tempelman is sinds april betrokken bij het lectoraat Youth Spot en het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning. Daniel heeft Psychologie en Forensische Orthopedagogiek gestudeerd, en werkte eerder als begeleider in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), docent en jeugdbeschermer. Hij streeft naar een jeugd GGZ waarbinnen groei, herstel en muziek maken een vanzelfsprekende combinatie zijn. Binnen het lectoraat Youth Spot werkt Daniel als junior onderzoeker mee in de ‘Werkplaats Jongerenwerk’ en het project ‘Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren’. Voor het andere lectoraat is hij betrokken bij onderzoek naar de toegankelijkheid van opleidingen voor studenten met een functiebeperking of zorgverantwoordelijkheid. Daarnaast is Daniel projectlid bij jongerenproject Make Music, en werkt hij aan onderzoek en lezingen over de link tussen de psychische gesteldheid van uitvoerend popmuzikanten en de eisen die aan hen worden gesteld door docenten en managers