Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Hulpkaart verbetert contact met mensen met een LVB

1 jul 2020 00:00 | AKMI

Bij mensen met problematische schulden is de groep die een lichte verstandelijke beperking (LVB) heeft flink oververtegenwoordigd. Veel minder bekend is wat de juiste aanpak is voor deze mensen. Hoe kan je het beste met deze groep communiceren?

Voor het tijdschrift 'De Gerechtsdeurwaarder' werden Rosine van Dam en twee professionals geinterviewd over dit onderwerp.

Lees hier het artikel