Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Hoe responsief is de bezwaarbehandelaar?

Rapportage werkpakket 5: de eindrapportage

6 jul 2020 00:00 | AKMI

In de afsluitende rapportage van het tweejarig onderzoek naar de informele behandeling van bezwaar bij vijf gemeenten in de regio Amsterdam komt één aspect helder naar voren. Responsiviteit. Om oplossingsgericht te werk te gaan moet de bezwaarbehandelaar en de organisatie responsief zijn. Dat wil zeggen dat bezwaarbehandelaar en organisatie open staan voor de bezwaarmaker en zijn behoeften en belangen. Oog hebben voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het besluit en bereid zijn maatwerk te bieden. Dit aspect lijkt doorslaggevend voor een oplossingsgerichte behandeling van bezwaarschriften. Dus hoe meer responsief in relatie tot de bezwaarmaker, hoe vanzelfsprekender het oplossingsgericht werken bij bezwaar.