Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De kracht van samenwerken

30 jun 2020 15:30 | AKMI

Op 30 juni 2020 is de laatste handtekening gezet. Combiwel, Dock, Dynamo, JoU, Streetcornerwork, Swazoom, Meerwaarde, Rnewt, De Schoor, Bindkracht 10, Xtra, Youth for Christ, stichting Jeugd & Jongerenwerk MiddenHolland, Particpe, ROC van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben de samenwerkingsovereenkomst verlengd en gaan samen invulling geven aan het onderzoekprogramma 2020-2022: VERBINDEND JONGERENWERK 'De kracht van samenwerken' van het lectoraat Youth Spot.

Met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst spreken partners wederom de intentie uit om via kennisontwikkeling in de driehoek van onderzoek – beroepspraktijk – onderwijs de komende drie jaar bij te dragen aan de professionalisering van het jongerenwerk.

De titel van het inmiddels vijfde onderzoeksprogramma, verbindend jongerenwerk, verwijst naar de rol van het jongerenwerk in het leven van jongeren en in de samenleving, naar de opgave voor het jongerenwerk om zich in de doorlopende professionalisering ook te gaan richten op de samenwerking met het sociale netwerk en partners in opvoeding van jongeren en naar het belang van samenwerken in het proces van doorlopende professionalisering van het jongerenwerk via kennisontwikkeling.

De partners werken samen in de agendasetting, financiering en uitvoering van onderzoek. De dagelijkse leiding en uitvoering wordt gedaan door medewerkers van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met docenten, studenten en jongerenwerkers.

Klik hier voor het onderzoeksprogramma 2020-2022