Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kennisclips

1 jun 2020 00:00 | AKMI

Het lectoraat Armoede Interventies heeft als doel om met behulp van praktijkgericht onderzoek een bijdrage te leveren aan het verminderen en voorkomen van armoede van burgers. Onderzoek levert kennis en nieuwe inzichten op. Het lectoraat vindt het belangrijk dat deze informatie ook goed toegankelijk is voor het onderwijs en studenten. Want dat zijn de professionals van de toekomst.

De onderzoekers van het lectoraat hebben daarom een aantal kennisclips gemaakt waarin de meest up-to-date onderwerpen aan bod komen. Elk filmpje duurt ongeveer 20 minuten.

Kennisclip 'Mensen met een licht verstandelijke beperking en schulden'

In deze kennisclip vertelt Rosine van Dam (onderzoeker bij het Lectoraat Armoede Interventies & docent SJD) over schuldenproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hoe je als professional deze groep kan herkennen.

De kennisclip is als volgt opgebouwd:

 • Om te beginnen wordt verteld wat een LVB is en hoeveel mensen een LVB hebben.
 • Vervolgens wordt er ingegaan aan welke signalen je een LVB kan herkennen.
 • De kennisclip eindigt met een aantal tips in de begeleiding van mensen met een LVB (met schuldenproblematiek).

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met Rosine van Dam / r.van.dam@hva.nl


Kennisclip 'Financiële zelfredzaamheid naar vermogen'

In deze kennisclip bespreekt Rianne van der Weijden, onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies en docent bij de opleiding SJD, een aantal voor de praktijk belangrijke aspecten van het begrip financiële zelfredzaamheid.

In de kennisclip behandelt ze het volgende:

 • Wat is financiële zelfredzaamheid?
 • Wat is het belang ervan?
 • Hoezo financiële zelfredzaamheid naar vermogen?
 • Wat is ervoor nodig om financieel zelfredzaam te zijn?
 • Wat vraagt het van de professional om de financiële zelfredzaamheid van een cliënt te bevorderen?
 • Waarmee moet de professional rekening houden als hij een cliënt wil helpen om diens financiële zelfredzaamheid te bevorderen?
 • Waar kan je o.a. meer over dit onderwerp lezen?

Na het zien van deze kennisclip heb je als het goed is meer kennis, inzicht en ideeën over hoe je als professional mensen kan ondersteunen, die financieel zelfredzamer willen worden.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met Rianne van der Weijden/ r.van.der.weijden@hva.nl

Kennisclip 'Basis kwantitiatief onderzoek'

In deze kennisclip legt Sibel Telli, onderzoeker bij het lectoraat Armoede interventies, de basiszaken rondom kwantiteit onderzoek uit. Wat is kwantitatief onderzoek eigenlijk? Voor welke type onderzoeksvragen is het geschikt en wat levert het je op?
Ze gaat dieper in op twee vormen van dataverzameling die horen bij dit type onderzoek: enquêtes en vragenlijsten. Er worden twee voorbeelden gegeven van online tools die je kunt gebruiken om je vragenlijst/enquête mee te programmeren. Daarna gaat Sibel in op de vraag waar je rekening mee dient te houden wanneer je een vragenlijst of enquête opstelt: welke vragen zijn goed en welke wat minder? En hoe kun je je antwoordopties het beste daarop laten aansluiten? Tot slot eindigt Sibel met wat tips over hoe je data kunt analyseren en uiteindelijk presenteren. Een heleboel basisinformatie in één kennisclip dus!

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met Sibel Telli / s.telli@hva.nl

Kennisclip 'Interventies ontwerpen'- De 'What Works Criteria' & andere richtlijnen

In deze kennisclip neemt Aeron Vos (onderzoeker bij het Lectoraat Armoede Interventies & docent Toegepaste Psychologie) je mee in de voorwaarden of richtlijnen voor het ontwikkelen van interventies.

De kennisclip is als volgt opgebouwd:

 • Om te beginnen worden de oorzaken van de vaak geringe effectiviteit van interventies besproken.
 • Vervolgens komen de zogenaamde ‘What-Works-Criteria’ aan bod. Een set van ‘regels’ die je tijdens het ontwikkelen van interventies kan volgen teneinde de effectiviteit van de interventie te vergroten.
 • De kennisclip eindigt met een aantal state of the art inzichten uit de gedragsleer ten einde je te ontwikkelen interventie te optimaliseren.

Na het zien van deze kennisclip heb je dan ook hopelijk meer handvatten om je eigen interventie op een betere manier te ontwikkelen en vorm te geven.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met Aeron Vos / a.vos@hva.nl