Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ervaringen mensen met lvb met bijkomende problematiek Corona

Onderzoek in samenwerking met o.a. de UvA en het Ben Sajet Centrum

30 apr 2020 09:49 | AKMI

Lectoraat LZO doet een klein onderzoek naar de ervaringen van mensen met een licht verstandelijke beperking met (eventueel) bijkomende problematiek door de corona maatregelen. Daarnaast is het lectoraat ook betrokken bij een onderzoek naar de impact van een en ander rondom het coronavirus op mensen met dementie en hun naasten. We werken hierin samen met UvA en het Ben Sajet Centrum.

Met ingang van 13 april is Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning samen met een consortium van onderzoekers geleid door de Universiteit van Amsterdam (Dr. Danny de Vries & Prof. Jeanette Pols) begonnen met een studie naar de sociale impact van het coronavirus, COVID-19. Om verspreiding van het virus te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven (thuisisolatie). Maar we weten nog weinig over de gevolgen van die maatregelen op kwetsbare groepen.

Ouderen hebben al minder sociale contacten, maar worden nu ook gevraagd die op afstand te houden. In verpleeghuizen mag geen bezoek meer komen. Mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen krijgen minder zorg aan huis, wat doet dat met ze? Daklozen zitten in een precaire situatie, net als gezinnen met jonge kinderen waar de thuissituatie niet veilig is. Wat voor problemen ervaren deze mensen? Vinden ze oplossingen hiervoor in de loop van de tijd? Hoe kan beleid ondersteunen bij het verlichten van die problemen?

In deze studie spreken we mensen uit deze kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers over hun ervaringen met thuisisolatie. Ook ondervragen we schriftelijk bijna 2000 ouderen in de thuissituatie en daarnaast bewoners met lichamelijke problemen, zorgverleners en familieleden van bewoners in verpleeghuizen verspreid over Nederland. De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht half mei en datacollectie gaat door tot de zomer voor kwalitatief onderzoek en na de zomer voor de schriftelijke vragenlijsten onder ouderen. Met de verhalen en cijfers analyseren we de betekenis van sociale isolatie voor kwetsbare groepen en ontwikkelen we suggesties voor beleid.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW.