Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

interview werkzame factoren samenwerking jongerenwerk-onderwijs

25 feb 2020 10:51 | AKMI

In dit interview bespreken de onderzoekers van het landelijk project ‘Jongerenwerk en Onderwijs Samen (JOS) de geleerde lessen uit het onderzoek naar de werkzame factoren in de samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs.

Wat zijn de werkzame factoren? Hoe kun je die toepassen? En hoe draagt het bij aan een positief pedagogisch klimaat en de preventie van radicalisering en polarisatie?

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het actieprogramma van het Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door werkplaats Utrecht, werkplaats Tilburg, en een landelijk netwerk. Het lectoraat Youth Spot vormt samen met Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), het Trajectum College, en de gemeente Utrecht de onderzoekswerkplaats Utrecht.

https://magazines.platformjep.nl/jepzine/2020/01/onderzoek-zorg-voor-sterke-pedagogische-frontlinie-om-jongeren-heen