Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bewijs doet ertoe!

Waarom een evidence based uitvoeringspraktijk de klant meer oplevert

4 feb 2020 00:00 | AKMI

Dit is de werktitel van het jaarcongres armoede en schulden van de HvA dat op 5 november a.s. plaats vindt.

Welke conclusies moeten we verbinden aan het ter discussie stellen van ‘de wetenschap’ en het introduceren van begrippen als “fake news” en “alternative facts” voor het streven te komen naar een effectiever armoede- en schuldenbeleid. Centraal zal staan wat het werken met bewezen effectieve interventies en methodieken oplevert voor zowel de deelnemers/cliënten als de uitvoeringsorganisaties. Wat levert methodisch werken op en wat zijn de voor- en nadelen van tools en ‘protocollen’? Waarom stoppen ‘we’ niet met aanpakken waarvan de meerwaarde niet vast staat? Wat zou de wereld van armoedebestrijding en schuldhulp winnen met het streven naar evidence based werken?