Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Verschenen: drie wetenschappelijke publicaties over meidenwerk

13 nov 2019 11:13 | AKMI

In het kader van het promotieonderzoek van Cynthia Boomkens zijn er recent drie wetenschappelijke artikelen verschenen in internationale journals.

Haar promotieonderzoek richt zich op het meidenwerk, de methodiek van het jongerenwerk dat zich richt op het ondersteunen van kwetsbare meiden tussen 10-23 jaar bij hun identiteitsontwikkeling. Ze heeft op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek onderzocht in hoeverre meidenwerk bijdraagt aan het vergroten van agency (eigenaarschap over het eigen leven) van meisjes en jonge vrouwen.

  • Boomkens, C., Metz, J. W., van Regenmortel, T. MRF., & Schalk, R. MJD. (2018). The development of agency in professional youth work with girls and young women in the Netherlands. Journal of social work. https://doi.org/10.1177/1468017318784079

Ook is de vraag beantwoord in welke mate de werking van meidenwerk voor het vergroten van agency kan worden verklaard met een proces van zelfversterking (empowerment).

  • Boomkens, C., Metz, J. W., Schalk, R. M. J. D., & Van Regenmortel, T. M. R. F. (2019). The girls work method: what is the role of empowerment in building girls’ agency? De methodiek van het meidenwerk: Wat is de rol van empowerment in het ontwikkelen van agency bij meiden? European Journal of Social Work. https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1630371

En tot slot is onderzocht wat de rol is van het sociale netwerk van meisjes en jonge vrouwen in het verwerven van agency.

  • Boomkens, C., Metz, J. W., Schalk, R. M. J. D., & Van Regenmortel, T. M. R. F. (2019). The role of social environment in acquiring agency in Girls Work. Children and Youth Services Review, 104. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104399

Over de methodiek Meidenwerk is ook een handboek voor studenten en meidenwerkers verschenen: https://www.swpbook.com/boeken/6/sociaal-werk-maatschappelijk-werk-en-welzijn/2075/kracht-van-meiden