Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

LZO werkt aan opdracht binnen programma 'HvA breed onderzoek'

Lectoraat LZO gaat het onderzoek ‘studeren met een functiebeperking’ uitvoeren

11 sep 2019 13:21 | AKMI

Lectoraat Langdurige Zorg en ondersteuning (LZO) gaat onderzoek doen naar studeren met een functiebeperking op de HvA. LZO Heeft de opdracht gekregen om binnen het programma ‘HvA breed onderzoek naar studentenwelzijn’ het onderzoek ‘studeren met een functiebeperking’ uit te voeren.

Het programmateam ‘studeren met een functiebeperking’ heeft begin 2019 een aanbeveling gedaan om een onderzoek in gang te zetten. Stefanie van Zal, onderzoeker bij lectoraat LZO, schreef hiervoor een voorstel. Het programmateam maakte eerder al een secundaire analyse van de NSE, voerde daarnaast focusgesprekken en stelde actieplannen op binnen de verschillende faculteiten. Na afronding van deze stappen gaat lectoraat LZO deze maand van start met het onderzoek dat gericht zal zijn op het beter mogelijk maken van studeren met een functiebeperking. Ook studenten met een zorgverantwoordelijkheid worden hierin meegenomen.

In dit onderzoek zal in nauwe samenwerking met Limitless, het programmateam functiebeperking, het Platform Inclusie en met andere belanghebbenden, onder de loep genomen worden hoe de HvA kan werken aan toegankelijkheid van onderwijs voor mensen met een functiebeperking. Zowel onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en studenten met en zonder functiebeperking (of zorgverantwoordelijkheid) zullen op verschillende manieren ondervraagd worden. Vervolgens zal het lectoraat aanbevelingen doen die aansluiten bij wensen van studenten en bij de mogelijkheden. Allereerst zal onderzocht worden hoe aan toegankelijk onderwijs gewerkt wordt, hoe er volgens studenten aan gewerkt zou moeten worden, en wat volgens verschillende betrokkenen nodig is om dit ook te bewerkstelligen.

Lector en onderzoekers binnen het lectoraat zijn blij met de kans om dit onderzoek zelf uit te voeren. “Wij hebben de expertise in huis op het gebied van inclusie in de samenleving van mensen met een functiebeperking en het is goed dat de HvA hiervoor een eigen lectoraat inschakelt”.