Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HvA onderzoekt impact van lokale armoedeprojecten

27 jun 2019 11:00 | AKMI

Met het programma ‘Van Schulden naar Kansen’ streven Stichting van Schulden naar Kansen (van Nationale Nederlanden) en Aegon ernaar de armoede in zeven steden terug te dringen. Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt de impact en het effect van dit programma.

In dit programma worden lokale projecten in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Zwolle gesteund om de financiële zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten door armoede als gevolg van schulden terug te dringen.

Elementen van financiële zelfredzaamheid

Projecten moeten zich richten op (minimaal een van) de vier elementen van financiële zelfredzaamheid:

  1. Orde en overzicht in de eigen administratie
  2. Basale kennis en begrip van financiële zaken
  3. Inkomen genereren
  4. Uitgaven beheersen

Het programma is in 2016 opgezet en loopt tot 2021. Onderzoekers van het lectoraat Armoede Interventies doen jaarlijks onderzoek op project-, deelnemer- en doelgebiedniveau.

In april zijn de impactanalyses over 2018 verschenen. De meeste projecten richten zich op het verkrijgen van orde en overzicht in de administratie, het beheersen van de uitgaven en/of het vergroten van de basale kennis en begrip van financiële zaken. Minder projecten zijn gericht op het genereren van (extra) inkomen.

De projecten scoren over het algemeen goed als het aankomt op professionaliteit; er worden specifieke eisen aan medewerkers en vrijwilligers gesteld en/of zij worden getraind om het project zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De meeste winst valt te behalen op het gebied van het werken met methodieken waarvan de effectiviteit bewezen is. Bij veel projecten is onvoldoende bewustheid van het belang hiervan of zijn mensen nog zoekende hoe zij dit binnen hun werkwijze kunnen integreren.

Financiële problemen onderschat, eigen vaardigheden overschat

Tevens zijn de tussentijdse resultaten van de deelnemersonderzoeken over het jaar 2018 gepubliceerd. In die rapporten wordt beschreven dat bij de start van een project een groot deel van de deelnemers hun financiële problemen onderschat en hun eigen vaardigheden overschat. Na afloop van een project zien veel respondenten een daling van hun gemiddelde schuld.

Als het gaat om elementen van financiële zelfredzaamheid is bij projecten die gefinancierd worden door Stichting van Schulden naar Kansen de grootste vooruitgang te zien op orde en overzicht in de eigen administratie en inkomen genereren. Er is nog werk aan de winkel voor projecten die zich richten op basale kennis en begrip van financiële zaken: daar wordt tot nu toe weinig resultaat op geboekt. In 2021 verschijnen de eindrapporten.