Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

"Onderzoek als aanjager van het curriculum"

Interview met Mark van den Heuvel, hoofd AKMI

13 nov 2018 11:00 | AKMI

Begin september startte Mark van den Heuvel als hoofd van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Welk ambities heeft hij? En wat is hem in zijn eerste twee maanden opgevallen? We zochten hem op.

Je bent aangesteld om het onderzoeks- en onderwijsprogramma verder te ontwikkelen. Waar ligt volgens jou de uitdaging?

“Algemeen gesproken is de uitdaging voor de HvA zich te ontwikkelen tot een kennisinstelling waarin onderwijs en onderzoek een gelijkwaardige plaats innemen. Daarvan uitgaande is de uitdaging voor het AKMI het acquireren en uitvoeren van praktisch relevant onderzoek. Praktisch relevant voor de beroepspraktijk, voor het onderwijs en voor het kennisdomein.

Wat onderwijs betreft gaat het bij het AKMI in eerste instantie om de drie masters van de faculteit. Het interessante van deze masters is dat daar het beroepenveld in al zijn diversiteit is vertegenwoordigd. Dus de resultaten van het onderzoek binnen het AKMI moeten daar zichtbaar zijn, het liefst als aanjager van het curriculum. Daarnaast is het nodig én een mooie uitdaging om de resultaten van het AKMI-onderzoek te vertalen naar de bacheloropleidingen van de faculteit Maatschappij en Recht.”

Wat gaan professionals in de praktijk daarvan merken?

“Het AKMI doet onderzoek voor professionals in het werkveld, dus zij merken direct wat het onderzoek van AKMI oplevert. Sterker nog; zij zijn ook toetssteen voor de kwaliteit van het onderzoek. Dus wij hechten veel waarde aan wat het werkveld van ons werk vindt. Twee weken geleden hadden we een tussentijdse evaluatie van het AKMI. De commissie, die ook met het werkveld sprak, merkte op dat zij veel waardering bespeurde bij het werkveld voor het onderzoek van het AKMI.”

En wat gaan studenten aan de HvA daarvan merken?

“Als het onderzoek goed verbonden is met het onderwijs en het werkveld, dan draagt dat bij aan up-to-date onderwijs dat direct aansluit bij het beroep waarvoor studenten worden opgeleid. Deze verbinding is geen natuurlijke vanzelfsprekendheid – het onderwijs en het onderzoek kennen elk hun eigen dynamiek – maar voor een kennisinstelling wel noodzakelijk. Een van mijn taken is deze verbinding te verstevigen.”

Welke zaken vielen je de afgelopen tijd op?

“Ik werk hier nu vanaf begin september. Wat mij meteen opviel en waarvan ik onder de indruk ben is de grote en diverse onderzoeksportefeuille van het AKMI en de vele activiteiten die daaruit voortvloeien. Het onderzoek is sterk gericht op de professionals in het werkveld en de innovaties die daar mogelijk zijn. En dat is waar het om gaat bij praktijkgericht onderzoek. Daarnaast heb ik al twee congressen langs zien komen, over het meidenwerk en over armoedebeleid, die door veel enthousiaste professionals bezocht werden. Er gebeurt dus veel.

Ook valt mij op dat het AKMI een echte onderzoekscultuur ademt, met veel serieuze en ook veel jonge onderzoekers. Die onderzoekscultuur is natuurlijk wel te verwachten maar toch, op een hogeschool is dat niet bij voorbaat een gegeven. Het is goed dat dit binnen het AKMI is gerealiseerd.“

Wat zijn voor organisaties de voordelen van onderzoek laten doen door een hogeschool?

“De lectoraten binnen een hogeschool zijn gespecialiseerde onderzoekseenheden onder leiding van de lector: een specialist in een vakgebied die is gericht op de praktijk. Dat is een garantie voor kwaliteit. Daarnaast gebeurt veel onderzoek in samenwerking met allerlei partners zoals universiteiten, gemeenten en organisaties in het veld. Er wordt dus van diverse kanten input geleverd; dat komt vaak de kwaliteit en bruikbaarheid van de onderzoeksprojecten ten goede. En er kan, als het nodig is, gebruik worden gemaakt van studenten. Die zijn in te zetten bij bijvoorbeeld de dataverzameling. Dus voor maatschappelijke organisaties is samenwerking met een hogeschool een aantrekkelijke optie.”

Het AKMI is het kenniscentrum van de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam en bestaat uit tien lectoraten en drie masteropleidingen. Kijk voor meer informatie op hva.nl/akmi.