Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

"Laat de litanie en start het debat" in Sociale Vraagstukken

Lector Rick Kwekkeboom schijft over decentralisatie zorg

12 nov 2018 12:43 | AKMI

Hoewel het nog vroeg is om de balans op te maken, lijkt drie jaar decentralisatie te hebben geleid tot minder zorg. Naast het aangeven dat dingen niet goed gaan en omschrijven wat niet goed gaat, zou het beter zijn in debat te gaan over op welke manier meer positieve resultaten het gevolg kunnen zijn van het beleid.