Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De kortste weg naar werk

18 sep 2018 00:00 | AKMI

Schulden kunnen arbeidsparticipatie in de weg staan terwijl arbeidsparticipatie juist een oplossing kan zijn voor het wegwerken van schulden. In het project ‘De kortste weg naar werk’ werken professionals van schuldhulpverlening, participatiecoaches van WerkSaam WF het UWV en het sociaal wijkteam binnen de gemeente Hoorn samen aan een aanpak om mensen met schulden zonder werk integraal te ondersteunen.

In een ontwikkeltraject van vier bijeenkomsten hebben ze in eerste instantie hun huidige samenwerking onder de loep genomen. Vervolgens hebben ze gekeken naar werkzame bestanddelen in deze samenwerking gecombineerd met kennis uit onderzoek. Roeland van Geuns, lector Armoede interventies, en Charlotte Kemmeren, onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk sociaal werk hebben gefaciliteerd in het proces.

Het traject heeft geresulteerd in een interventiebeschrijving. Het doel hiervan is een integrale aanpak waarbij organisaties van elkaar op de hoogte zijn, elkaar betrekken of samenwerken. Bovendien staat de burger in de aanpak centraal en zijn de benaderingen vanuit elk van de betrokken partijen zoveel mogelijk afgestemd op de burger en zijn/haar omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen.

De interventie bestaat uit procesbeschrijvingen vanuit elke organisatie waar de burger ‘binnen kan komen’ met zijn of haar schulden en werkloosheid. Daarnaast staan er uitgangspunten en acties in beschreven die door alle organisaties ingezet kunnen worden.

Begin volgend jaar start een onderzoeker vanuit het lectoraat Armoede interventies een onderzoek naar de uitwerking van de vernieuwde uitgangspunten en actie in de praktijk in Hoorn.