Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Beurs voor ontwikkeling van IT en legal tech bij HBO-Rechten

23 apr 2018 10:10 | AKMI

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek stelt € 100.000,- beschikbaar voor de ontwikkeling van onderwijs in informatietechnologie (legal tech) bij HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam.

Eerder was de Hogeschool van Amsterdam al initiatiefnemer van de Legal Tech Alliantie: een samenwerking tussen alle 11 opleidingen HBO-Rechten in Nederland bij het verbeteren van het onderwijs op dit gebied. De aanvraag voor de beurs werd mede ingediend met Inholland en Hogeschool Leiden, die delen van de ontwikkeling voor hun rekening zullen nemen.

Samenwerking

De senior fellow beurs is toegekend aan Ivar Timmer, onderzoeker bij het lectoraat Legal Management en hoofddocent bij de opleidingen HBO-Rechten en de master Legal Management. Hij diende de aanvraag eind vorig jaar in. “Een geweldige impuls voor het onderwijs op dit gebied. Met de beurs wordt de kennis die is opgedaan binnen het lectoraat Legal Management vertaald naar het onderwijs. Een mooi voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen onderwijs en onderzoek én samenwerking tussen instellingen in het gedeelde belang van alle studenten HBO-Rechten” legt Timmer uit.

Open access onderwijs

De door de HvA geïnitieerde Legal Tech Alliantie, waarin alle opleidingen HBO-Rechten samenwerken, hanteert een open source beleid: opleidingen van de verschillende hogescholen delen vrijelijk hun onderwijsmateriaal. Daarmee loopt de Legal Tech Alliantie vooruit op de overheidsambities van volledig Open Access Hoger Onderwijs per 2025. Timmer: “Dit vakgebied is sterk in ontwikkeling en de capaciteit bij opleidingen voor het volgen van nieuwe ontwikkelingen stelt altijd grenzen. We vinden het daarom belangrijk krachten te bundelen en studiemateriaal, kennis en ervaringen met andere instellingen te delen. De andere opleidingen profiteren door de samenwerking direct ook van de toekenning van de beurs. Inholland en Leiden werken zelfs al mee bij de ontwikkeling van het onderwijs.”

Over de beurs

Het Comeniusprogramma van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek stimuleert innovatie van hoger onderwijs. Hiervoor bieden zij verschillende beurzen aan: Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. Deze ronde betrof de Senior Fellows. Er werden 76 aanvragen ingediend, waarvan er 22 werden gehonoreerd. Op 16 mei wordt de beurs officieel uitgereikt tijdens een feestelijke ceremonie.