Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

ZonMw subsidie voor lectoraat Community Care

In april van start: Project 'ontwikkeling onderwijsmodule personen met verward gedrag'

22 mrt 2018 16:07 | AKMI

In april 2018 gaat een nieuw project van start, dat voluit 'Antwoord op ontreddering - ontwikkeling integrale onderwijsmodule personen met verward gedrag' heet. ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft onlangs laten weten een subsidie toe te kennen voor dit project dat het lectoraat in samenwerking met diverse partners gaat uitvoeren. Cordaan, cliëntenbelang, GGD Amsterdam, ROC van Amsterdam en het Leger des Heils behoren tot deze partners.

De subsidie maakt mogelijk dat werkveldpartners, cliëntvertegenwoordigers én opleidingen binnen FG, FMR en het ROC van Amsterdam (ROCvA) onderwijsaanbod kunnen ontwikkelen om beter om te gaan met mensen die verward gedrag vertonen. De term ‘verward gedrag’ wordt gehanteerd wanneer mensen in acute nood verkeren (o.a. als gevolg van psychische problemen, dementie of overprikkeling van iemand met een stoornis in het autismespectrum). Hierdoor doen mensen dingen die (soms) voor henzelf of de omgeving gevaarlijk zijn en zijn ze (meestal) niet aanspreekbaar.

Het lectoraat roept samen met docenten de nieuwe onderwijsmodule in het leven; hierbij worden de werkveldpartners nadrukkelijk betrokken. Dit project is interfacultair binnen de HvA en het ROCvA, en mogelijk sluit ook de nog in te richten Associate Degree (AD) Ervaringsdeskundigheid aan. Daarmee wordt de beroepskolom van mboniveau 3 tot en met hbo + bereikt. De onderwijsmodule is bedoeld voor aanstaande professionals in de gezondheidszorg/het sociaal domein op mbo en (post)hbo niveau, en staat open voor professionals die zich willen laten bijscholen.

In eerste instantie richt het project zich op Amsterdam, maar de kernelementen kunnen ook door andere instellingen worden toegepast. Het project start in juni 2018; de onderwijsmodule moet het volgend voorjaar klaar zijn en per studiejaar 2019/2020 onderdeel uitmaken van het curriculum.