Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Financiering voor ondersteuning studenten met mantelzorgtaak

Aanvullende financiering voor 'Expertiselab Jonge Mantelzorgers'

29 mrt 2018 16:46 | AKMI

Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers heeft een financiering ontvangen. Het gaat om een bijdrage vanuit speerpunt Urban Education binnen de programmalijn “het versterken van de eigen kracht van jeugdigen”. Met dit geld is het mogelijk een interventie te ontwikkelen ter ondersteuning van studenten met een mantelzorgtaak.

Percentage jonge mantelzorgers is hoog

Aan die ondersteuning is behoefte. Bij de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam valt maar liefst 67% van de respondenten van het onderzoek binnen de definitie van jonge mantelzorger, zo blijkt uit onderzoek.

Daarom gaan studenten, zorgprofessionals, onderzoekers en docenten gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling van interventies zodat de studenten beter in staat zijn hun studie te combineren met mantelzorg en dat binnen de HvA een cultuur ontstaat waarbij de combinatie van studeren en mantelzorg vanzelfsprekend is. Vanuit het lectoraat gaan we met de partners vier of vijf bijeenkomsten hierover organiseren en uiteindelijk een handboek schrijven dat geraadpleegd kan worden na afronding van deze pilot.

De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met lectoraat Beroepsonderwijs van de HvA. Het handboek kan ook buiten de HvA gebruikt worden door professionals in zorg en onderwijs.


Samenwerking

In het project Expertiselab Jonge Mantelzorgers werkt het lectoraat samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau en kenniscentrum Vilans. Dit project wordt gefinancierd in het kader van de nwa-route JOIN.

Vragen?

Neem contact op met lector Rick Kwekkeboom of onderzoeker Lotte Stolk van het lectoraat Community Care.