Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bekostiging voor master Legal Management

23 feb 2018 18:16 | Faculteit Maatschappij en Recht

De veranderende samenleving heeft behoefte aan professionals die het voortouw nemen bij het innoveren en verbeteren van de juridische beroepspraktijk. Daarom zal de overheid de master Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam gaan bekostigen vanaf september 2018. Goed nieuws voor studenten die deze master gaan volgen: studenten die niet eerder een master hebben behaald, betalen in veel gevallen veel minder collegegeld.

Rechtspraktijk in transitie

De juridische praktijk is volop in beweging: juridische afdelingen moeten steeds innovatiever handelen om meer werk te verzetten in minder tijd, de juridische kwaliteit op het niveau van de bedrijfsvoering van organisaties moet zo hoog mogelijk zijn, de tendens naar deregulering en dejuridisering, de toenemende aandacht voor juridisch risicomanagement en technologische doorbraken hebben direct impact op het werk van de juridische professional (legal tech). Hierdoor is meer aandacht nodig voor het innoveren en verbeteren van juridische diensten en processen.

Recht, management en organisatie

Tijdens de tweejarige deeltijdmaster Legal Management ontwikkelen juridische professionals zich tot expert op het gebied van management en organisatie van juridische diensten en complexe juridische processen. En daar heeft de arbeidsmarkt behoefte aan, oordeelt dus ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Opleidingsmanager Robbert Land: “Deze multidisciplinaire master beweegt zich op het snijvlak van recht, management en organisatie en is in Nederland voorloper op dit gebied. Door de samenwerking met het lectoraat Legal Management wordt de opleiding continu gevoed met relevante trends en ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de beroepspraktijk.”

Toekomstbestendige professionals

Het ministerie stemde daarom in met de aanvraag van de HvA om deze opleiding te bekostigen. Dit houdt in dat de overheid de HvA betaalt om de master te verzorgen. En dat merken de studenten die deze master (gaan) volgen: in plaats van het instellingscollegegeld komen studenten die niet eerder een master hebben behaald in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief, dat bijna vier keer zo laag is. Land: “Met de bekostiging bevestigt de overheid dat de arbeidsmarkt behoefte heeft aan professionals die een leidende rol spelen in het organiseren en inrichten van juridische diensten en processen. De master Legal Management leidt hiertoe op en biedt werkende juridische professionals een goede basis om senior legal management functies succesvol te vervullen. Denk hierbij aan functies als juridisch procesmanager, legal project manager, senior compliance officer, hoofd legal operations en legal tech expert.”

Voorlichtingsbijeenkomsten

Benieuwd of de master Legal Management aansluit op uw situatie en wensen? Lees meer over deze master of bezoek een informatiebijeenkomst.

Mr. Robbert Land MBA, opleidingsmanager master Legal Management.