Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Twee reviews over mantelzorg gepubliceerd

29 jan 2018 16:23 | AKMI

Binnen het speerpuntprogramma Urban Vitality werken Rieke Hengelaar (faculteit Gezondheid) en Yvette Wittenberg (faculteit Maatschappij en Recht) samen aan het project Informele zorg en Diversiteit (zie link onderaan dit nieuwsbericht). In dat project worden twee promotieonderzoeken over mantelzorg met elkaar gecombineerd. Vanuit een intersectioneel perspectief wordt onderzocht wat de invloed van diversiteit is op het geven van mantelzorg en op de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. In de loop van 2017 hebben Rieke en Yvette beide het eerste artikel van hun afzonderlijke promotieonderzoeken gepubliceerd.

Exploring the collaboration between formal and informal care from the professional perspective - A thematic synthesis

Het promotieonderzoek van Rieke is gericht op het begrijpen van de rol van diversiteit binnen de samenwerking tussen migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals binnen het zorgnetwerk van de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel. Haar review gaat over de manier waarop professionals de samenwerking met mantelzorgers ervaren. Het artikel is in september gepubliceerd in Health and Social Care in the Community en te downloaden via deze link.

Informal caregivers’ views on the division of responsibilities between themselves and professionals: A scoping review

Het onderzoek van Yvette gaat over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mantelzorgers, professionals en overheden vanuit een intersectioneel perspectief. Haar review gaat over de mening van mantelzorgers ten aanzien van de verdeling van zorgverantwoordelijkheden en de vraag in hoeverre professionals rekening houden met die mening tijdens het samenwerken met mantelzorgers. Dit artikel is in december gepubliceerd in Health and Social Care in the Community en te downloaden via deze link.

Wil je meer weten over de onderzoeken van Rieke en Yvette? Neem dan contact op via a.h.hengelaar@hva.nl of y.wittenberg@hva.nl. Meer informatie over de projecten is te vinden op hva.nl/achieve (faculteit Gezondheid) of hva.nl/akmi (faculteit Maatschappij en Recht).