Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Boek 'de capabilitybenadering in het sociaal domein' verschijnt

Jeroen Gradener schreef een hoofdstuk over mensenrechtenwerk en de capabilitybenadering

16 jan 2018 13:18 | AKMI

In februari 2018 verschijnt het boek 'de capabilitybenadering in het sociaal domein' met daarin een hoofdstuk door Jeroen Gradener over mensenrechtenwerk en de capabilitybenadering.

Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering. In deze wetenschappelijk onderbouwde benadering, ontwikkeld door de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en de filosofe Martha Nussbaum, staat de bevordering van de kwaliteit van leven centraal. Uitgangspunt is de concrete leefsituatie van mensen.


Het eerste deel van het boek introduceert de capabilitybenadering en vertaalt deze naar het sociale domein. Het tweede deel bevat casestudies uit de praktijk in Nederland en Vlaanderen. De bijdragen gaan o.a. over opbouwwerk in de wijk.

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum