Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lector schrijft hoofdstuk in 'Sociale innovatie in de praktijk'

Rick Kwekkeboom heeft meegeschreven aan dit boek dat 18 december 2017 verschijnt

19 dec 2017 14:20 | AKMI

Vanaf maandag 18 december is het boek "Sociale innovatie in de praktijk, Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken" te bestellen. Het boek is van de auteurs Philip Marcel Karré, Hans Dagevos en Guido Walraven.

Sociale innovatie gaat om de bundeling van menskracht met als doel uiteenlopende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Sociale innovatie heeft betrekking op nieuwe arrangementen van burgers, overheden en/of bedrijven die ‘maatschappelijke energie’ opwekken om bijvoorbeeld armoede of sociale ongelijkheid tegen te gaan, arbeidsparticipatie te bevorderen of ‘alternatieve’ initiatieven te ondersteunen. Het gaat daarbij om het scheppen van publieke meerwaarde.

Rick Kwekkeboom, lector Community Care, schreef een hoofdstuk in dit boek.