Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Landelijke netwerkdag sociaal ondernemerschap in hoger onderwijs

Lab sociaal ondernemerschap organiseert een Landelijke netwerkdag

19 dec 2017 13:53 | AKMI

Sociaal ondernemerschap, onderzoek en hoger onderwijs; onderweg naar meer verbinding. Deze werk- en netwerkdag werd op 1 november 2017 georganiseerd door Maarten Hogenstijn en Nesrien Abu Ghazaleh – onderzoekers sociaal ondernemerschap en lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek van de Hogeschool van Amsterdam.

Het doel van deze landelijke (net)werkmiddag was om onderzoekers en docenten van universiteiten en hogescholen die bezig zijn met sociaal ondernemerschap samen te brengen en met elkaar op zoek te gaan naar meer verbindingen tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs en elkaar.
Er was de mogelijkheid kennis te maken met elkaars werk, om dilemma’s voor te leggen en aan gezamenlijke oplossingen te werken. De behoefte aan het vormen van een structureel netwerk werd geïnventariseerd.

De invulling van het programma was sterk afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.
Er was een welkom door de organisatie van de middag en de sociale onderneming die als gastheer optrad.
Vervolgens waren er twee plenaire rondes waarbij deelnemers konden pitchen:
1. de eerste ronde ging over onderwijs, waarbij deelnemers aan konden geven wat ze doen op hun instelling en een good practice of een wens rond samenwerking met onderzoekers en/of ondernemers toelichten.
2. de tweede rond ging over onderzoek, waarbij deelnemers aan konden geven rond welk onderwerp ze onderzoek doen en konden vertellen hoe ze daarbij (zouden willen) samenwerken met onderwijs en praktijk.