Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Good Practices Schuldhulpverlening Amsterdam

21 dec 2017 15:50 | AKMI

Het lectoraat Armoede Interventies gaat in januari 2018 van start met de eenmeting van het Good Practices onderzoek naar de schuldhulpverlening in Amsterdam.

In 2014-2015 heeft het lectoraat een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in Amsterdam. De onderzoeksvraag die in dat onderzoek centraal stond luidde: In hoeverre is er in Amsterdam sprake van een methodische en effectieve uitvoering van de schuldhulpverlening in Amsterdam?

In dit onderzoek werd onder andere geconcludeerd dat de schuldhulpverlening geen gedeeld methodisch concept kende en vooral aanbod gestuurd was en dat men te weinig werkte vanuit de vraag en behoeften van de (potentiële) deelnemers. Daarnaast werd geconcludeerd dat de schuldhulpverlening in Amsterdam naar inhoud en wijze van handelen vooral practice based was en dat er weinig gebruik werd gemaakt van beschikbare kennis vanuit de wetenschap en eerder uitgevoerd onderzoek.

Mede naar aanleiding van deze conclusies is er door de maatschappelijke dienstverleningsorganisaties (de Madi’s) in Amsterdam gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld ter verbetering van de uitvoeringspraktijk. Sindsdien zijn er in de Amsterdamse schuldhulpverlening veel veranderingen doorgevoerd.

De gemeente Amsterdam en de Madi’s hebben ons lectoraat gevraagd om een vervolgonderzoek te doen, een zogenoemde eenmeting om na te gaan in welke mate er in 2018 methodisch, klantgericht, evidence based en professioneel gewerkt wordt.

Aan het onderzoek werken alle acht Madi’s mee. Het onderzoek bestaat uit een groot aantal onderzoeksactiviteiten; documentanalyse, groepsinterviews, observaties van klantcontacten, dossieronderzoek en een meting onder de deelnemers/klanten die bestaat uit een enquête en interviews. In het najaar van 2018 wordt het onderzoek afgerond en zullen we rapporteren over de resultaten.

Contactpersoon: Lisette Desain