Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Aan de slag met de grand challenges in onze samenleving

Terugblik op AKMI Connects

19 dec 2017 11:58 | AKMI

Op 12 december kwamen ruim vijftig onderzoekers, docenten, studenten en medewerkers bijeen bij AKMI Connects. Aan de hand van vijf thema’s gingen zij aan de slag met de grand challenges in onze samenleving.

Waarom grand challenges?

Bij veel opleidingen van de faculteit Maatschappij en Recht krijgen professionals te maken met complexe uitdagingen. Zo ook in de nieuwe opleiding bachelor Social Work die in september 2019 van start gaat en waar de grand challenges het werkgebied van de professionals zijn.

Samme Grunfeld, Sander Kos en Daniëlle van Haastrecht leiden het project van de conversie van CMV, MWD en SPH naar één bachelor Social Work. Door het werken met grand challenges komen onderwijs, onderzoek en praktijk samen, brengen we focus aan in onze maatschappelijke impact en krijgen studenten actueel onderwijs waar zij zelf een actieve rol in spelen.

Groot maatschappelijk belang

Voordat we in groepen aan de slag gaan, lichtte hoofddocent en onderzoeker Sjoukje Botman eerst toe wat we onder grand challenges verstaan. “Complexe en ambitieuze uitdagingen die een groot maatschappelijk belang hebben en die enkel zijn op te lossen als verschillende partijen samenwerken.” Grand challenges brengen vaak verrassende innovaties met zich mee. Als voorbeeld uit de geschiedenis noemt Botman de uitdaging om een mens naar de maan te sturen. En weer terug.

Onze grand challenges

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de lectoren van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) korte video-pitches gemaakt van wat volgens hen de belangrijkste grand challenges zijn. Tijdens AKMI Connects gingen vijf groepjes van lectoren, onderzoekers, docenten, medewerkers én enkele studenten aan de slag.

Elk aan de hand van een van de thema’s: sociale verbondenheid en diversiteit, lokale democratie, ruimte voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen, bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie. Welke associaties heb je met dit thema? Welke mogelijke grand challenges kun je hierbij bedenken? Wie heb je hiervoor nodig? En wat is er anders over vijf jaar?

Opbrengst

En dat leverde interessante uitdagingen op. Bijvoorbeeld geen eenzaamheid meer in de metropool Amsterdam, een stabiele thuisomgeving voor jeugdigen, een passende woonplek voor iedereen en contact met een leeftijdgenoot met een andere achtergrond voor alle jeugdigen in Amsterdam. De bijeenkomst zorgt voor veel energie, inspiratie en discussie, wat volgens Max Huber bij alle gesprekken over grand challenges het geval is.

Huber is samen met Botman en anderen initiatiefnemer van het grand challenges project. In de ontwikkeling van de bachelor Social Work worden de grand challenges verder uitgewerkt met stakeholders binnen en buiten de HvA. De input van AKMI Connects en eerdere bijeenkomsten wordt daarin meegenomen. In de tussentijd worden de aanwezigen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan, met een quote van Obama: “I'm asking you to believe - Not in my ability to create change, but in yours.”