Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Expertiselab Jonge Mantelzorgers; vergroting van veerkracht

Kick off nieuw project door de VU, het Sociaal en Cultureel Planbureau, lectoraat Community Care en Vilans

21 nov 2017 14:02 | AKMI

In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen meerdere partijen de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten. Op 20 november vond een startbijeenkomst plaats van dit nieuwe project dat uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau, lectoraat Community Care en Vilans. Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie).