Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HvA presenteert over mantelzorg tijdens EFPC conference in Porto

deelname Yvette Wittenberg en Rieke Hengelaar aan de conferentie van het European Forum for Primary Care

9 okt 2017 11:36 | AKMI

Binnen het speerpuntprogramma Urban Vitality werken Rieke Hengelaar (faculteit Gezondheid) en Yvette Wittenberg (faculteit Maatschappij en Recht) samen aan het project Informele zorg en Diversiteit. In dat project worden twee promotieonderzoeken over mantelzorg met elkaar gecombineerd. Vanuit een intersectioneel perspectief wordt onderzocht wat de invloed van diversiteit is op het geven van mantelzorg en op de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals.

Rieke en Yvette namen eind september deel aan de jaarlijkse conferentie van het European Forum of Primary Care (EFPC) in Porto (Portugal). Het doel van het EFPC is om de gezondheid van burgers te verbeteren door eerstelijnszorg te bevorderen en te versterken. Tijdens het congres stond de stem van de burger centraal: het promoten van de betrokkenheid van burgers binnen eerstelijnszorg.

In een van de deelsessies van de conferentie presenteerden Rieke en Yvette allereerst over het gezamenlijke project en hun twee afzonderlijke promotieonderzoeken, om het publiek te informeren over hun doelen en onderzoeksaanpak en om het belang van een goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionals te benadrukken. Daarna presenteerde Yvette de resultaten van haar eerste deelonderzoek: een scoping review over verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mantelzorgers en professionals en de vraag in hoeverre professionals tijdens hun handelen bewust het gesprek aangaan over die verdeling.

Tijdens de tweedaagse conferentie woonden de onderzoekers bovendien interessante keynotes bij over de samenwerking tussen burgers en professionals in communities en het bevorderen van geletterdheid over gezondheid onder burgers. Ook waren er inspirerende outdoor sessions: posterpresentaties over veranderend zorgbeleid in diverse Europese landen. Er werd contact gelegd met onderzoekers uit o.a. Noorwegen, Engeland en Zwitserland en tot slot meegedacht over een nadrukkelijkere rol voor Social Work binnen het EFPC.

Wil je meer weten over de onderzoeken van Rieke en Yvette, het EFPC of over de conferentie in Porto? Neem dan contact op via a.h.hengelaar@hva.nl of y.wittenberg@hva.nl. Meer informatie over de projecten is te vinden op hva.nl/achieve (faculteit Gezondheid) of hva.nl/akmi (faculteit Maatschappij en Recht).