Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kick-off peer-to-peer 2017-2018 Werkplaats Jongerenwerk

19 sep 2017 09:27 | AKMI

Maandag 11 september 2017 vond de kick-offbijeenkomst van de 'Werkplaats Jongerenwerk 2017-2018’ plaats op de Hogeschool van Amsterdam. Jongerenwerkers, teamleiders, studenten, docenten, en onderzoekers kwamen hier bijeen om een start te maken met de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk op het gebied van peer-to-peer.

Het gaat om een samenwerking tussen 23 studenten en drie docenten van de minor Jongerenwerk in de Grote Stad, acht praktijken van vier jongerenwerkorganisaties (DOCK, Combiwel, JoU en Dynamo) en lectoraat Youth Spot.

Achtergrond

In Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de Grote Stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk op een specifiek thema. Jongerenwerkers en hun organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open. Studenten, begeleidt door docenten, gebruiken hun beroepsvaardigheden om te kijken wat er in de praktijk gebeurt. Onderzoekers gebruiken dit als input en borgen de kwaliteit van de bevindingen.

Thema

Het thema is dit studiejaar (2017-2018) peer-to-peer. Overigens net als vorig studiejaar, toen er een literatuuronderzoek naar peer-to-peer is verricht. Op basis van het literatuuronderzoek is een theoretisch peer-to-peer model ontwikkeld voor de jongerenwerkpraktijk. Dit model wordt onderbouwd met de bevindingen uit het praktijkonderzoek (verwacht begin 2018).

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat peer-to-peer interacties tot positieve ontwikkelingen van peers kunnen leiden. We weten echter nog niet of jongerenwerkers door het faciliteren van peer-to-peer interacties een extra bijdrage kunnen leveren aan de positieve ontwikkelingen van peers. Meer specifiek onderzoeken we in 2017-2018 welke handelingsvormen die jongerenwerkers inzetten om peer-to-peer interacties te faciliteren, via het verbeteren van de peer-to-peer interacties, bijdragen aan de positieve ontwikkeling van peers.

Kick-off

Tijdens de kick-off bijeenkomst kwamen de jongerenwerkers, teamleiders, studenten, docenten, en onderzoekers bij elkaar om een start te maken met het project. De komende vijf maanden gaan studenten veldwerk verrichten bij de jongerenwerkorganisaties. Begin 2019 worden de eindproducten van het project verwacht: een methodiekbeschrijving, een reflectie-instrument, een observatie-instrument en een onderwijsmodule/training.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk kunt u contact opnemen met Willeke Manders: mw. dr. W. Manders, w.a.manders@hva.nl, 06 5315 7975.