Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Wat valt er te kiezen bij Outreachend en wijkgericht werken?

Kansen en dilemma's, kwesties en keuzes

11 apr 2017 10:34 | AKMI

In maart zijn twee interessante publicaties verschenen op het gebied van outreachend en wijkgericht werken. Met de bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken willen de Werkplaatsen Sociaal Domein de lessen die in de praktijk worden geleerd overdraagbaar maken voor diegenen die zich willen verdiepen in de wijkteampraktijk. Movisie geeft daarnaast een overzicht van wat nu in de praktijk werkt bij Outreachend werken en schetst hierin de kansen en dilemma's voor sociale wijkteams.

Dossier Wat werkt bij Outreachend werken

Kansen en dilemma's voor sociale wijkteams

Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat burgers moeten terugvallen op maatschappelijke ondersteuning. Hier past volgens de regering een meer outreachende werkwijze bij. Gemeenten kiezen massaal voor het inzetten van sociale (wijk)teams om hier gestalte aan te geven. Outreachend werk is meer dan alleen een kwestie van ‘eropaf’ gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van de sociale professional. Het uitgangspunt is dat professionals zelfverzekerd naar voren treden midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken.

Kwesties en Keuzes in wijkgericht werken

De Werkplaatsen Sociaal Domein ondersteunen in opdracht van het Ministerie van VWS de transformaties in het sociaal domein met kennis en onderzoek. In veel van deze werkplaatsen werken hogescholen in samenwerking met lokale partners aan het (door) ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak in het sociale domein. Hierdoor krijgen de werkplaatsen steeds beter inzicht in de kwesties die zich bij het wijkgericht werken voordoen. Met deze bundel willen de Werkplaatsen Sociaal Domein de lessen die in de praktijk worden geleerd overdraagbaar maken voor diegenen die zich willen verdiepen in de wijkteampraktijk.