Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lector Community Care aan het woord in ‘De Groene Amsterdammer'

Besparen op klinische zorg veroorzaakt overlast; is het wel goedkoper om ‘de psychiatrische patiënt’ in de samenleving te laten meedraaien?

13 apr 2017 11:13 | AKMI

Lector Community Care, Rick Kwekkeboom, was betrokken bij de totstandkoming van het artikel “De verwarde mens – In de knel tussen ideaal en bezuiniging” in de rubriek Onderzoek van de Groene Amsterdammer die vorige week verscheen. Deze tekst gaat over verwarde personen en minder toerekeningsvatbare personen in de samenleving.

35 jaar geleden begon een beweging om de psychiatrische patiënt vanuit grote instellingen buiten de bewoonde wereld juist in de wijken te krijgen. Hoewel de overheid dus al decennia vindt dat psychiatrische patiënten in bewoonde wijken moeten wonen, gebruikt ze dit ideaal vooral om te besparen op dure klinische zorg. Ondersteuning aan huis schiet te kort.

Pas als mensen overlast veroorzaken, trekken ze de aandacht van media en politiek. Volgens Rick Kwekkeboom is voldoende ondersteuning voor psychiatrische patiënten nodig om hen in staat te stellen zelfstandig te wonen. Deze ondersteuning is ook noodzakelijk in tijden dat het “goed” gaat. Toch werd en wordt de ondersteuning vrijwel altijd over het hoofd gezien. Zelfs het Trimbos-instituut, kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, weet niet of het goedkoper is om verwarde personen in de samenleving te laten meedraaien. Een langdurige opname kost meer dan een ambulant team, maar een kliniek voorziet meteen in onderdak en dagbesteding. Alle duizenden kleine dingen waaruit het dagelijks leven bestaat moet een ambulante patiënt zelf regelen. Als hij weet aan te kloppen bij de juiste gemeenteloketten, dan verschuiven de kosten van ggz naar gemeente. Ontspoort hij alsnog, dan kunnen ook de kosten bij politie en justitie hoog oplopen.

Lectoraat Community Care doet binnen haar programmalijn “sociale inclusie” onderzoek naar inclusie van onder anderen mensen met psychische aandoeningen en beperkingen.