Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Een beter zorgaanbod voor jongeren met psychische problemen

16 feb 2017 14:41 | AKMI

Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Om het zorgaanbod voor hen te verbeteren, gaan de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd en de Werkplaats Sociaal Domein in de regio Amsterdam de samenwerking aan door hun kennis en netwerken met elkaar te delen.

Voor jongeren (tot 23 jaar) zijn school, een (bij)baan, sporten en chillen met vrienden belangrijk. Voor jongeren met psychische problemen zijn deze activiteiten niet altijd vanzelfsprekend en is hiervoor praktische ondersteuning nodig.

Ondersteunen, vertrouwen én loslaten

Hulpverleners, docenten en leerkrachten weten soms niet goed hoe zij het beste met hen in contact komen én blijven. Ook vinden de professionals het lastig dat zij bij de ondersteuning van deze jongeren, tegelijkertijd rekening moeten houden met hun behoefte aan autonomie en om sámen met hen beslissingen te nemen.

Praktische research output

In dit project ontwikkelen partners in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd , in samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en partners in de GGZ praktische tools voor hulpverleners en docenten. De verwachte onderzoeksopbrengsten zijn een toolkit, een rapport en diverse artikelen waarvan de eerste in september 2017 gepubliceerd worden. In pilots testen de jongeren uit de onderzoeksgroep of de ontwikkelde tools de hulpverleners en docenten daadwerkelijk helpen. Het project duurt tot januari 2019.

Bijzondere aandacht

Jongeren met psychische problemen verdienen bijzondere aandacht. Een gedeelte van deze jongeren heeft moeite met dagelijkse activiteiten als school, werk, en sociale contacten. Bovendien vinden ze het vaak moeilijk om hulp te zoeken. Zonder aandacht voor hun problemen bestaat de kans dat deze kinderen en jongeren een toekomst tegemoet gaan van schooluitval, belangrijke startkwalificaties missen en geen goede kans op werk hebben.

Tijdig ondersteunen

De academische werkplaatsen transformatie jeugd en de werkplaatsen sociaal domein onderzoeken samen hoe beter contact gelegd kan worden met deze jongeren, hoe de hulpbehoefte (vroeg) herkend kan worden en hoe zij tijdig bereikt en ondersteund kunnen worden. Mét inbreng van deze jongeren zelf: de jongeren worden betrokken bij het vinden van oplossingen. Resultaten zullen gemeenten ondersteunen in hun lokale beleid.

Speerpunten in de regio’s

De aanpak in veel regio’s is gericht op de ondersteuning van jongeren via school/opleiding. Hierbij staat het bevorderen van een goede schoolloopbaan en hun welbevinden centraal. Ook de overgang van jeugd- naar volwassenzorg en het voorkomen van jeugdcriminaliteit zijn speerpunten.

Hieronder vindt u meer informatie over de 7 projecten die per 1 december 2016 van start zijn gegaan: