Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Juridische Kwaliteitszorg

5 dec 2016 16:06 | AKMI

Op 24 november vond de najaarsbijeenkomst van de VJK plaats in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Arnt Mein heeft een presentatie gehouden en is daarbij ingegaan op de vraag of er nieuwe eisen zijn aan de juridische kwaliteitszorg en de gevolgen van bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen voor de kwaliteitszorg binnen gemeenten.

De bevindingen van het onderzoek dat Mein daarnaar heeft gedaan in samenwerking met Ivar Timmer is beschreven in een essay dat als deel 7 in de VJK-reeks te boek is gesteld.

Het eerste exemplaar daarvan werd aan de auteurs tijdens de bijeenkomst door John Olivier, voorzitter van de VJK, uitgereikt.